гр. Перник история и архитектура

Истори и интересни места за посещение в гр. Перник

Posted by - август 21, 2023

Перник е град в Западна България, административен център на област Перник. Намира се в котловината на река Струма, на 30 km югозападно от София. Перник е един от най-старите градове в България. Първите следи от човешко присъствие в района датират от 6000 г. пр.н.е. През Античността градът е известен като Пирна или Пидна и е