Строителство нов дом | onassisbg.com

Строителство на къщи, жилищни и търговски сгради – строителна фирма гр. Перник

Posted by - октомври 17, 2023

Строителната индустрия играе важна роля в развитието на съвременното общество. От създаването на нови жилища до изграждането на търговски сгради, строителните фирми са отговорни за реализирането на амбициозни проекти и създаването на устойчива инфраструктура. В следващите редове ще разгледаме ролята и значимостта на строителните фирми при строителството на къщи, жилищни и търговски сгради. Професионализъм и

Цени на жилищните имоти в гр. Перник | pernikmedia.net

Цени на жилищните имоти в гр.Перник

Posted by - юни 10, 2022

Цените на жилищните имоти са в непрекъснат подем през последните години, като тази тенденция се очаква да продължи и през 2023 г. Има няколко фактора, които допринасят за този подем, включително ниските лихви по ипотечните кредити, увеличеният приток на нови жители и ограниченото предлагане на имоти. Някои от основните тенденции в пазара на жилищните имоти